Αιγυπτιακός ΠολλαπλασιασμόςΟι Αιγύπτιοι δεν είχαν τον ίδιο τρόπο με τον οποίο εμείς σήμερα λύνουμε τα μαθηματικά προβλήματα. Οι γνώσεις και οι μέθοδοί τους περιορίζονταν κυρίως σε πρακτικά προβλήματα.
Ενδιαφέρων παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο οι Αιγύπτιοι πολλαπλασίαζαν τους αριθμούς.
Έστω πως έχουμε την πράξη: 13χ5
Γράψε σε μία στήλη το 5 και σε μία άλλη το 1.
1                            5
Διπλασίασε τους αριθμούς της 1ης γραμμής και γράψε τους από κάτω.
1                             5
2                            10
Κάνε το ίδιο όσες φορές χρειάζεται. Θα σταματήσεις όταν η αριστερή στήλη θα ετοιμάζεται να ξεπεράσει το 13.
1                           5
2                          10
4                          20
8                          40
Σημείωσε τώρα στην αριστερή στήλη τους αριθμούς που κάνουν άθροισμα 13.
/1                     5
2                      10
/4                    20
/8                    40
δηλ. 1+4+8=13
Αν τώρα προσθέσεις τους αντίστοιχους αριθμούς της άλλης στήλης θα βρεις πόσο κάνει 13χ5.
δηλ. 5+20+40=65.
Κάτι πιο δύσκολο 19χ37
/1             /37
/2             /74
4                 148
8                 296
/16            /592
—–            ——-
19                703

Το ενδιαφέρον αυτό άρθρο το παρουσίασε στο 
https://trupiakaltsa.wordpress.com/

ο συνάδελφος και φίλος Χάρης Τσανίδης

1 σχόλιο:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...