Τα μαθηματικα υδρεύουν τη ΣάμοΟ ΣΤΕΑΤ (Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων)  χρηματοδότησε την παραγωγή ταινίας μικρού μήκους για το Ευπαλίνειο Όρυγμα της Σάμου.

Η ταινία δημιουργήθηκε με τις οδηγίες του Ομότιμου Καθηγητή ΕΜΠ κ. Θ. Τάσιου και των συνεργατών του.


Η  αναφορά στο Ευπαλίνειο όρυγμα από τον Ηρόδοτο (Γ,60):

[1] Ἐμήκυνα δὲ περὶ Σαμίων μᾶλλον, ὅτι σφι τρία ἐστὶ μέγιστα ἁπάντων Ἑλλήνων ἐξεργασμένα, ὄρεός τε ὑψηλοῦ ἐς πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν ὀργυιάς, τούτου ὄρυγμα κάτωθεν ἀρξάμενον, ἀμφίστομον. [2] τὸ μὲν μῆκος τοῦ ὀρύγματος ἑπτὰ στάδιοι εἰσί, τὸ δὲ ὕψος καὶ εὖρος ὀκτὼ ἑκάτερον πόδες. διὰ παντὸς δὲ αὐτοῦ ἄλλο ὄρυγμα εἰκοσίπηχυ βάθος ὀρώρυκται, τρίπουν δὲ τὸ εὖρος, δι᾽ οὗ τὸ ὕδωρ ὀχετευόμενον διὰ τῶν σωλήνων παραγίνεται ἐς τὴν πόλιν ἀγόμενον ἀπὸ μεγάλης πηγῆς. [3] ἀρχιτέκτων δὲ τοῦ ὀρύγματος τούτου ἐγένετο Μεγαρεὺς Εὐπαλῖνος Ναυστρόφου.

Σε ελεύθερη μετάφραση:

Ανέφερα πολλά δε για τους Σαμίους, γιατί έχουν κάνει τρία από τα μεγαλύτερα έργα από όλους τους Έλληνες. Σε όρος με ύψος εκατόν πενήντα οργιές, έφτιαξαν υπόγειο όρυγμα που το είχαν αρχίσει ταυτόχρονα από δυο πλευρές. Το μεν μήκος του ορύγματος είναι επτά στάδια, το δε ύψος και πλάτος είναι οκτώ πόδια το καθένα. Καθ' όλο το μήκος του δε, έχει ανοιχτεί ένα άλλο όρυγμα, σε βάθος είκοσι πήχεων, με πλάτος τριών ποδιών, μέσα από το οποίο το νερό διοχετεύεται μέσα από σωλήνες από μεγάλη πηγή μέχρι την πόλη. Ο αρχιτέκτονας δε του ορύγματος αυτού ήταν ο Ευπαλίνος, γιος του Ναυστρόφου από τα Μέγαρα.

Δείτε το Video
Διαβάστε Περισσότερα »

Τα πρόβατα του καπετάν Γιάννη


Ο καπετάν Γιάννης αισθάνεται το τέλος του. έχει 3 γιους στους οποίους θέλει και να μοιράσει, όπως αυτός πιστεύει δίκαια, την περιούσια του.
Η περιούσια του είναι μόνο 19 πρόβατα. Ούτε 18 ούτε 20, 19.
Στον πρώτο του γιο ως και πρωτότοκος θέλει να αφήσει το 1/2 των πρόβατων.
Στον δεύτερο το 1/4 των πρόβατων. και στο τρίτο και τελευταίο το 1/5. Σε καμία περίπτωση δεν θέλει οι γιοι του να χωρίσουν τα πρόβατα σε κομμάτια, σκοτώνοντας τα. Βλέπεις αγαπάει τα πρόβατα σαν παιδία του. Τι πρέπει οι γιοι του να κάνουν?


Οι ανησυχίες του μαθητή μου Νικόλα Τσιμπλή στις 10.30 το βράδυ!


Διαβάστε Περισσότερα »

Τα μαργαριτάρια του μαχαραγιάΈνας μαχαραγιάς έχει κάποιες κόρες(δεν ξέρουμε πόσες) και κάποια 
μαργαριτάρια(επίσης δεν ξέρουμε πόσα) και θέλει να τα μοιράσει ΙΣΑ σε κάθε κόρη.Έτσι Λέει: Η μια κόρη θα πάρει 1 μαργαριτάρι και το 1/7 από αυτά που περισσέψουν, η δεύτερη θα πάρει 2 και το 1/7 από αυτά που περισσέψουν, η τρίτη 3 και το 1/7 από αυτά που περισσέψουν κ.ο.κ ... Τα μαργαριτάρια όντως μοιράστηκαν ίσα... Πόσες κόρες έχει και πόσα μαργαριτάρια?

Ένας γρίφος από το μαθητή μου Ορέστη
Διαβάστε Περισσότερα »
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...