Φίλοι αριθμοί
Κατά τον Ιάμβλιχο  δύο αριθμοί λέγονται φίλοι όταν το άθροισμα όλων των πηλίκων του πρώτου ισούται με τον δεύτερον αριθμό και το άθροισμα όλων των πηλίκων του δεύτερου ισούται με τον πρώτον αριθμό. Οι δύο αριθμοί π.χ. 220 και 284 είναι φίλοι αριθμοί, διότι:

220 : 220 =   1                                  284 : 284 =   1
220 : 110 =   2                                  284 : 142 =   2
220 :  55 =   4                                   284 :  71 =   4
220 :  44 =   5                                   284 :   4 =  71
220 :  22 =  10                                  284 :   1 = 142
220 :  20 =  11                                         ------
220 :  11 =  20                                   Άθροισμα 220
220 :  10 =  22                                                            
220 :   5 =  44
220 :   4 =  55
220 :   2 = 110
         ------
   Άθροισμα 284

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...